Kórnicka

Poznań!

Tak prezentuje się elewacja na II etapie inwestycji Kórnicka w Poznaniu.