Zestawienie mieszkań

                                                

RZUTY KONDYGNACJI

 

PARTER

1-PIĘTRO 2-PIĘTRO 3-PIĘTRO 4-PIĘTRO

 

 

 

 

A    1 - 5
B   18 - 20
C    27 - 29
D    36-39

A    6 - 9

B  21 - 23

C  30 - 32

D  40 - 43

A   10 - 13

B    24 - 26

C   33 - 35

D    44 - 47

A  14 - 17

 

 

 

 

Mieszkania w progranie MdM, gotowe do odbioru. Ceny już od 3 200 zł/m2

 

KLATKA  A WYPOSAŻONA W WINDĘ

NR. M. POWIERZCHNIA KONDYGNACJA LICZBA POKOI

STRONA

ŚWIATA

CENA MIESZKANIA
(brutto)

CENA ZA M.KW.

(brutto)

RZUT STATUS
1. 31,20 m² 1- Piętro 1P + AK pn - - - sprzedane
2. 32,13 m² 1- Piętro 1P + AK pd - - - sprzedane
3. 36,58 m² 1- Piętro 2P + AK pd - - - sprzedane
4. 57,00 m² 1- Piętro 3P + AK pd-zach - - - sprzedane
5. 67,05 m² 1- Piętro 3P + AK pn-zach

-

-

sprzedane

6. 67,61 m² 2- Piętro 3P + AK pn-pd - - - sprzedane
7. 36,57 m² 2- Piętro 2P + AK pd - - - sprzedane
8. 56,75 m² 2- Piętro 3P + AK pd-zach - - - sprzedane
9. 66,87 m² 2- Piętro 3P + AK pn-zach - - - sprzedane
10. 67,57 m² 3- Piętro 3P + AK pn-pd - - - sprzedane
11. 36,59 m² 3- Piętro 2P + AK pd - - - sprzedane
12. 56,71 m² 3- Piętro 3P + AK pd-zach - - - sprzedane
13. 66,54 m² 3- Piętro 3P + AK pn-zach - - - sprzedane
14. 58,94 m² 4- Piętro 3P + AK pn-wsch-pd - - - sprzedane
15. 36,81 m² 4- Piętro 2P + AK pd - - - sprzedane
16. 54,88 m² 4- Piętro 3P + AK pd-zach - - - sprzedane
17. 49,33 m² 4- Piętro 3P + AK pn-zach - - - sprzedane
          komórki lokatorskie -

 

 

KLATKA  B
NR. M. POWIERZCHNIA KONDYGNACJA LICZBA POKOI

STRONA

ŚWIATA

CENA MIESZKANIA
(brutto)

CENA ZA M.KW.

(brutto)

RZUT STATUS

18.

52,96 m² 1- Piętro 2P + AK pn-pd - - - sprzedane
19. 43,24 m² 1- Piętro 2P + AK pd - - - sprzedane
20. 52,88 m² 1- Piętro 2P + AK pn-pd - - - sprzedane
21. 53,05 m² 2- Piętro 2P + AK pn-pd - - - sprzedane
22. 43,13 m² 2- Piętro 2P + AK pd - - - sprzedane
23. 52,86 m² 2- Piętro 2P + AK pn-pd - - - sprzedane
24. 53,10 m² 3- Piętro 2P + AK pn-pd

-

-

-

sprzedane

25. 42,88 m² 3- Piętro 2P + AK pd - - - sprzedane
26. 52,94 m² 3- Piętro 2P + AK pn-pd

-

-

-

sprzedane

          komórki lokatorskie    

 

KLATKA  C
NR. M. POWIERZCHNIA KONDYGNACJA LICZBA POKOI

STRONA

ŚWIATA

CENA MIESZKANIA
(brutto)

CENA ZA M.KW.

(brutto)

RZUT STATUS
27. 52,87 m² 1- Piętro 2P + AK pn-pd - - - sprzedane
28. 43,00 m² 1- Piętro 2P + AK pd - - - sprzedane
29. 53,37 m² 1- Piętro 3P + AK pn-pd - - - sprzedane
30. 52,65 m² 2- Piętro 2P + AK pn-pd - - - sprzedane
31. 43,01 m² 2- Piętro 2P + AK pd - - - sprzedane
32. 52,81 m² 2- Piętro 2P + AK pn-pd - - - sprzedane
33. 52,59 m² 3- Piętro 2P + AK pn-pd

-

- - sprzedane
34. 43,00 m² 3- Piętro 2P + AK pd - - - sprzedane
35. 53,55 m² 3- Piętro 2P + AK pn-pd

-

-

- sprzedane
          komórki lokatorskie    

 

KLATKA  D
NR. M. POWIERZCHNIA KONDYGNACJA LICZBA POKOI

STRONA

ŚWIATA

CENA MIESZKANIA
(brutto)

CENA ZA M.KW.

(brutto)

RZUT STATUS

36.

67,17 m² 1- Piętro 3P + AK pn-pd - - - sprzedane
37. 44,91 m² 1- Piętro 2P + AK pd-wsch - - - sprzedane
38. 44,22 m² 1- Piętro 2P + AK pd - - - sprzedane
39. 65,25 m² 1- Piętro 3P + AK pn-pd

-

- - sprzedane
40. 67,19 m² 2- Piętro 3P + AK pn-wsch

-

-

-

sprzedane

41. 44,98 m² 2- Piętro 2P + AK pd-wsch - - - sprzedane
42. 44,05 m² 2- Piętro 2P + AK pd - - - sprzedane
43. 65,19 m² 2- Piętro 3P + AK pn-pd - - - sprzedane
44. 67,00 m² 3- Piętro 3P + AK pn-wsch

-

- -

sprzedane

45. 44,80 m² 3- Piętro 2P + AK pd-wsch - -   sprzedane
46. 43,96 m² 3- Piętro 2P + AK pd - - - sprzedane
47. 65,17 m² 3- Piętro 3P + AK pn-pd - - -

sprzedane

          komórki lokatorskie    

 

Do każdego mieszkania przynależy dodatkowo płatne, pomieszczenie gospodarcze, tzw.komórka lokatorska