Praca

 

Aktualne oferty pracy:

https://jakon.pl/pl/kariera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynier Budowy

(Miejsce pracy: woj. mazowieckie, woj. wielkopolskie, woj. kujawsko-pomorskie)

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • wykształcenia budowlanego
 • gotowości do wyjazdów służbowych
 • dyspozycyjności
 • samodzielności i odpowiedzialności
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętności pracy w grupie

 

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość lokalnego rynku budowlanego
 • dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • ciekawą pracę  w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • kartę Multisport
 • ubezpieczenie grupowe

Kierownik Budowy

(Miejsce pracy: woj. wielkopolskie)

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego budowlanego
 • minimum 2-letniego doświadczenia przy realizacji budynków wielorodzinnych
 • uprawnień budowlanych
 • samodzielności i odpowiedzialności
 • doświadczenia na podobnym stanowisku
 • dyspozycyjności
 • umiejętność pracy w grupie

 

Mile widziane:

 • znajomość lokalnego rynku budowlanego
 • dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • ciekawą pracę  w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • kartę Multisport
 • ubezpieczenie grupowe

 

ASYSTENT PROJEKTANTA

(Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie)

 

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie koncepcji obiektów budowlanych oraz planów ich zagospodarowania;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej oraz wykonawczej;
 • Dbałość o zapewnienie zgodności projektów z aktualnymi normami i przepisami budowlanymi;
 • Współpraca z zespołem projektantów i pozostałymi działami firmy w zakresie realizowanych projektów.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia architektonicznego inżynierskiego lub magisterskiego;
 • doświadczenia przy sporządzaniu projektów budowlanych i wykonawczych;
 • znajomości programów AutoCad, Revit, Sketchup, V-Ray, Corel lub Photoshop, Office;
 • dobrej znajomości języka niemieckiego  i/lub angielskiego;
 • dyspozycyjności;
 • samodzielności i odpowiedzialności;
 • umiejętności pracy w zespole;

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • ubezpieczenie grupowe
 • kartę Multisport
 • bezpłatny transport z Poznania do siedziby firmy.

 

Młodszy specjalista ds. marketingu

(miejsce pracy: Tarnowo Podgórne)

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Komunikatywności oraz dobrej organizacji pracy,
 • Znajomości programu graficznego Illustrator lub Photoshop,
 • Umiejętność zredagowania tekstu na bazie informacji wyjściowych tzw. „lekkie pióro”,
 • Zmysł estetyczny w odniesieniu do materiałów graficznych,
 • Dobrej znajomości języka angielskiego,
 • Skrupulatności o rzetelności.

Mile widziane:

 • wyższe wykształcenie kierunkowe
 • znajomość branży budowlanej

Zadania:

 • Zbieranie informacji o realizacjach wykonywanych przez firmę jako Generalny Wykonawca

(katalogowanie kart informacji o inwestycjach),

 • Koordynowanie powstawania i administrowania materiałów na temat terenów inwestycyjnych, aktualizacji materiałów i informacji w odniesieniu do uruchamianych inwestycji,
 • Koordynowanie powstawania informacji o inwestycjach deweloperskich

(zbieranie wytycznych, ustalanie layoutu, sprawdzanie umieszczanych informacji, aktualizacja danych na stronie internetowej),

 • Katalogowanie i administrowanie dokumentów tj. referencje, certyfikaty,
 • Prowadzenie konta Pinterest,
 • Pozyskiwanie i analiza ofert na zamawiane usługi tj. druk, artykuły na portalach oraz weryfikacja ich wykonania,
 • Udział w przygotowaniu kampanii i materiałów marketingowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • kartę Multisport,
 • bezpłatny transport z Poznania do siedziby firmy.

 

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres:

 

JAKON Spółka z o.o.

ul. Sowia 4,

62-080 Tarnowo Podgórne

lub kadry@jakon.pl

 

w tytule podając nazwę stanowiska

 

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Jakon Inwest sp. z o.o. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na wskazane stanowisko”,

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwane RODO o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Jakon Inwest sp. z o.o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 61 816 82 00, e-mail: kadry@jakon.pl,
 2. kontakt w sprawie przetwarzania danych  jest możliwy pod adresem:
  • adres: ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne
  • e-mail: ido@jakon.pl
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na tożsame stanowisko na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej;
 4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT, dostawcy usług hostingowych, osoby odpowiedzialne za rekrutację u Administratora i w spółkach z Grupy Jakon;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2023 r.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Jakon Inwest sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach, które zostały określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Jakon Inwest sp. z o.o.;

dane Kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.